Op 16 Maart jl. is Pepijn aanwezig geweest bij het kanosport-overleg van het Watersportverbond. Pepijn heeft verslag gegeven aan het bestuur en we merken dat we als kanosport binnen het WSV best goed vertegenwoordigd zijn. We moeten alleen zorgen dat we gezien en gehoord worden. Dus regelmatig overleggen bijwonen en contact met het bondsbureau houden. Verdere conclusies van die avond waren dat het blad Kanosport + kanosport-online waardevol zijn en voor binding zorgen. Verder zijn er tal van aspecten waar het Watersportverbond bij kan helpen: als we het maar durven vragen.

Op 27 Maart heeft René de  Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond bijgewoond. De opkomst was groot en veel zinnige dingen werden besproken. Het ingediende meerjarenplan was te kort van te voren beschikbaar om goed bestudeerd te worden. Ook HKC heeft meer tijd nodig om dit stuk goed door te lezen en te wegen. Het meerjarenplan is daarom alleen voor 2017 goedgekeurd. De goedkeuring wordt op een later tijdstip gevraagd. Dit plan is te vinden op http://www.watersportverbond.nl/media/5804/52-op-weg-naar-2020-de-vereniging-centraal.pdf . Het bestuur staat open voor jullie op- en aanmerkingen om zo jullie goed te vertegenwoordigen bij de volgende ledenvergadering van het Watersportverbond.