Aftreden voorzitter
In deze ALV van begin 2017 zal de voorzitter de hamer overdragen en hoopt hij samen met het overige bestuur op een gedegen opvolger, een teamplayer en iemand die het clubgevoel hoog in het vaandel heeft staan. Indien geen opvolger, wat een scenario zou kunnen zijn , dan is een optie om de vacante positie tijdelijk onder het zittende bestuur te verdelen. Er wordt zelfs gedacht om invulling van buiten onze eigen vereniging te gaan zoeken. Te denken valt hierbij aan samenwerking met andere (kano-)verenigingen. Maar…..er zijn nog enkele maanden te gaan en geeft dat misschien voldoende tijd voor een oplossing.
Als je denkt, zou een bestuursfunctie iets voor mij zijn, blijf dan niet met die twijfel lopen en neem contact op met het dagelijkse bestuur. Wellicht kan jij van dienst zijn en de nodige ervaring op doen om door te groeien naar een gedegen bestuurder. Dus schroom niet en meldt je bij het bestuur.

Hoogwater
Op 3 november is een delegatie van het dagelijks bestuur uitgenodigd in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode om daar een presentatie bij te wonen van onderzoeksbureau Elings. Zij hebben een plan gemaakt, op verzoek van het waterschap, met het doel om bedreigde woongebieden te beschermen tegen watersnood. Iedereen weet van klimaatverandering: meer dan ooit hebben we vaak lange perioden van hoog water maar eens is er de echte ramp (eens in de 100 jr) en stromen gedeelten van Sint-Oedenrode onder water, dat is berekend. Om deze bewoners te beschermen moeten er dijken hoger gemaakt worden, of zelfde nieuw gemaakt daar waar geen dijk is. Er moeten waterkeringen geplaatst worden van diverse constructies bij bestaande bruggen en andere voorzieningen. Er wordt zelfs gedacht aan een zuidelijke bypass die bij hoogwater open gaat en het dorp en ons Eddy Rode ontlast. In deze bespreking waren wij aanwezig, als gebruikers van de bedreigde gebieden. Maar ook enkele bewoners waren er bij.

Meer hierover volgt ongetwijfeld, maar omdat men nog steeds in de onderzoeksfase zit zullen concrete maatregelen nog enkele jaren op zich laten wachten.

Maaischade
Er is schade gemeld m.b.t. een parcourspaal bovenstrooms van de brug bij HKC. Deze is zodanig beschadigd dat deze vervangen zal moeten worden. De afhandeling is in gang gezet via het secretariaat.

Steun voor behoud zwembad in Rooi
Afgelopen maanden is er een ‘Gebruikersraad Zwembad De Neul’ opgericht. Dit was een intiatief van enkele grootverbruikende verenigingen van het zwembad, maar is door meerdere partijen ondersteund; ook door HKC.

Het doel van de gebruikersraad zwembad De Neul is om met alle gebruikers (verenigingen, doelgroepen[gehandicapten e.a.], losse zwemmers) één stem te vormen richting de politiek van fusiegemeente Meierijstad als het gaat om behoud van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode.

Afgelopen oktober is de samenwerking van de gebruikersraad bekrachtigd in een overeenkomst. Deze is door de steunende verenigingen en twee wethouders van Sint-Oedenrode ondertekend.

Op dit moment worden nog de losse gebruikers verzocht steun te geven. Doe dit! Vul je naam in op het formulier dat staat op www.gebruikersraaddeneul.nl!
Ook juist als je buiten Sint-Oedenrode woont telt je stem mee! Het is voor iedereen belangrijk!

Zwembad De Tongelreep Eindhoven
Is er al iemand naar het kano-uurtje in zwembad De Tongelreep te Eindhoven geweest? Dat is op zaterdag van 13u-14.30u.

Als je geweest bent: deel je ervaringen met het bestuur! Het bestuur is nog altijd bereid om gezamenlijk vervoer te regelen en de aanhanger met boten mee te nemen. Laat het ons weten!

Sportcollectief Rooi
In het verlengde van de Gebruikersraad zwembad De Neul wordt inmiddels ook overleg gevoerd met zoveel mogelijk van de ca. 70 sportverenigingen binnen Sint-Oedenrode en haar kerkdorpen. Op die manier proberen we een Sportcollectief Rooi op te richten dat ten doel heeft elkaar te vinden en van elkaar te leren. De fusiegemeente Meierijstad kan zo beter communiceren met de sportclubs van Rooi en belangenbehartiging staat beter op de agenda. Bijkomend voordeel van zo’n collectief is dat clubs met elkaar afspraken kunnen maken over inzet van vrijwilligers/trainers/inkoop van horeca, energie en al dat soort zaken.

Begin oktober was de aftrap, afgelopen 14 november de 2e gezamenlijke bijeenkomst. In opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode wordt het proces tot oprichting van het Sportcollectief begeleid door de stichting Sportservice Noord-Brabant. Daarna staan we er met alle deelnemende clubs samen voor om het collectief tot een succes te brengen. Samen staan we sterk! Ook HKC kan in de toekomst veel steun hebben aan samenwerking met anderen.

Komende maanden wordt er meer overleg verwacht. We houden jullie op de hoogte.

Sjors Sportief
Onze HKC doet komend voorjaar weer mee met Sjors Sportief. Dat is het landelijke platform om jeugd in beweging te krijgen. Sjors Sportief wordt naar alle basisschoolkinderen gecommuniceerd, per gemeente die bij dat platform aangesloten is.

Als regionale kanoclub heeft het bestuur gemeend om ook regionaal in te zetten via Sjors Sportief. Wij hebben onszelf kenbaar gemaakt in de gemeentes Sint-Oedenrode, Son en Breugel en Veghel. De andere buurgemeentes Schijndel en Best zijn niet bij Sjors Sportief aangesloten en dus kunnen in die gemeentes ook niet via die weg onze activiteiten kenbaar worden gemaakt.

Onze activiteiten via Sjors Sportief zijn kennismakingslessen voor kinderen in doelgroep-leeftijden van 9-12 jaar. Onze lessen zijn op de volgende dagen: 25 maart 2017; 01 april 2017 en 08 april 2017. Telkens van 10:00 tot 11:30.

Joris Theiner heeft aangegeven het lesgeven mee vorm te geven, maar we zijn nog op zoek naar helpende handen om te helpen instappen/vissen/etc.
Zin om mee te helpen? Laat het weten aan ons bestuur!

Sinterklaas is binnengehaald
Volgens inmiddels wel een traditie is ook op 13 november jl. Sinterklaas met zijn pieterbazen weer binnengehaald in Rooi. Geheel in stijl met een sjieke HKC-boot!

Ondanks de aanhoudende, stromende, regen was het opbouwen van de boot goed gegaan en was het ook bij de aankomstplek nabij de Odaschool gezellig druk met allemaal lieve kindertjes.

Met dank aan Johan, Michiel, Rick en Pepijn voor het opbouwen, begeleiden met aanmeren en afbouwen van de boot! En dank aan 5 kanopieten voor het nodige stuur- en stookwerk om de Sint aan wal te krijgen!

Voor foto’s en film zie: www.tvmeierij.nl en www.mooirooi.nl

WK Drakenboot-varen
In de week van 2-8 september 2017 wordt het WK-Drakenbootvaren georganiseerd in Venetië (Italië). Dat is in vergelijking tot eerdere edities redelijk dicht bij huis.

De inschrijvingen zijn inmiddels geopend! Mocht je interesse hebben om een team in te schrijven, het te bezoeken om gewoon zomaar het hele programma van dat WK willen weten: laat het even weten aan Pepijn, via secretaris@hooidonksekanoclub.nl, dan stuurt hij je de e-mail met bijlage door!