Allereerst een goed vaarjaar toegewenst namens het bestuur!

2016
Het nieuwe jaar is net begonnen en binnen het bestuur zijn we al bezig met de voorbereidingen van de ALV die dit jaar plaats vindt op donderdag 17 maart woensdag 23 maart. De nodige verslagen moeten gemaakt worden van de diverse commissies, van de secretaris en van de voorzitter als verantwoording naar de vergadering. De penningmeester heeft op de bestuursvergadering van 21 januari een presentatie gegeven van zijn gedane werk. Binnenkort is de uitnodiging te verwachten van de ALV dus noteer alvast in de agenda de datum 17 maart 23 maart.

Vergrijzing, door geen of nauwelijks nieuwe aanwas geeft dit zorgen bij het bestuur.   Afwachten tot betere tijden is verspilde tijd. HKC moet aan de weg timmeren om het ledental op  sterkte te brengen en jeugd te interesseren voor de kanosport / raftsport.

Middels aansluiting bij Sjors Sportief, een gemeentelijke actie om kinderen in aanraking te laten komen bij de diverse sporten binnen Sint Oedenrode levert nog weinig reactie op en we zijn dan ook van mening dat we de publiciteit op moeten zoeken binnen Meijerijstad en dat we een instuif op poten moeten gaan zetten. Meer hierover volgt uiteraard. Wie zich geroepen voelt om zijn schouders ermee onder te zetten, diens naam willen we graag weten!!

 

“Karre maar”
Wat een commando zou kunnen zijn als ”Rij mar an” slaat in deze op een nieuwe kanotrailer die vandaag, zondag de 24e januari gekocht is. De knoop is eindelijk door gehakt en vol vertrouwen zijn we afgereisd naar Winterswijk. De koop was in no time gesloten. Een lange dissel, een verlengmogelijkheid achter, zelfs een apart misachterlicht en stopcontact, een af te dichten materiaalbak  en twee lagen voor botenberging levert HKC een veilige en praktische aanhanger op met een laadvermogen van 750kgr en met twee wielen. De aanhanger is bijna nieuw ( zou nog geen 700km gelopen hebben) en da’s goed te zien aan de staat waarin deze verkeert. Dank aan Rene voor het vele speurwerk van afgelopen jaar. Het gereserveerde bedrag daartoe is voor de helft gebruikt en dat komt mooi uit voor een evt aanpassing.

De aanhanger staat aan het slot en binnen in de aanbouw, de rafts zijn verhuisd naar het hoofdgebouw, de Wals. Meer hierover volgt. De oude blijft vooralsnog bij HKC.

 

Gebruik HKC gebouwen
Enkele jaren geleden is een jaaragenda geintroduceerd die een vaste plek kreeg bij de deur van de wals met het doel een aantekening te maken indien jij buiten de trainingsavond binnen komt. Nooit de bedoeling je te controleren maar wel om te weten wie wanneer en hoe vaak gebruik gemaakt wordt van ons gebouw. Zodoende kan de gasrekening en waterrekening beter verklaard worden. Indien een deur niet goed afgesloten is van een van de gebouwen kan eerder de betreffende persoon aangesproken worden en gevraagd worden of hij vergeten is af te sluiten want ben nou eerlijk, we moeten tros zijn op ons clubgebouw en het beschouwen als ons eigen huis. Sluit de deuren, laat kleedlokalen schoon achter, doe de lichten uit, sluit goed en droog de kranen en zet de thermosstaat evt terug naar vorststand: 5 graden. Heb je opmerkingen over een en ander maak daarvan dan een korte notitie op de dag van het constateren ervan. Communiceren is van groot belang en naar de juiste personen. Sluit de deuren en de poorten. Inbraakpreventie: Voorkomen is beter dan………

 

Veiligheid
Brandblussers, recent zijn drie blussers aangeschaft, de ouden kwamen niet door de keuring heen! Noodzaak om te hebben, je weet maar nooit!

Een ander veiligheidsaspect is de nieuwe verlichting buiten en binnen die recent aangepakt is! Met meerdere doelen: we hebben een goed zicht en da’s handig in de donkere dagen en het schrikt hopelijk af voor ongenode gasten.

 

Tourcommissie
Op korte termijn is nieuws te verwachten maar noteer alvast datum pasen in je agenda en da’s van 26 tm 28 maart dus kort na de ALV. Waar het paaskampplaats gaat vinden is nog een verrassing.

 

IMG_1738