Ervaren kanovaarder

Binnen de besturen van de kanoverenigingen en watersportverbond is momenteel discussie gaande wat een ervaren kanovaarder is in relatie tot veiligheid op het water. De vraag ontstond in besprekingen rondom open stellen van vaarroutes, varen over visstrappen, waterdebiet enz.

Je snapt dat beantwoorden van de vraag: wat is een ervaren kanovaarder? niet met enkele zinnen is te beantwoorden!

 

Hoe zit dit binnen HKC?

Binnen HKC hebben we een veiligheidsreglement waarin we getracht hebben zoveel mogelijk vast te leggen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Je snapt dat je er niet bent met alleen een reglement op papier maar je eraan houden is vers twee!

Met het goed keuren van dit verslag destijds hoopten we dat leden van onze club geen narigheden ondervinden op en aan het vaarwater. Risico’s in de sport zijn nooit geheel te voorkomen maar we kunnen wel proberen deze zo klein mogelijk te houden.

Helm en zwemvest als voorbeeld tijdens HKC trainingen op Eddy Rode zijn  verplicht. Men spreekt elkaar aan indien iemand dat vergeet. Dit geldt overigens ook bij georganiseerde tourtochten in principe. Naast groepsgrootte, een ervaren voor-en achtervaarder, de juiste uitrusting en vaardigheden, een goede gezondheid e.a., daarover hebben we regels opgesteld. De trainer en tourleider hebben hierin een nadrukkelijke rol. Als bestuur hebben we een bestuursverantwoordelijkheid die er niet om liegt. We vragen dan ook om je te houden aan de gestelde regels om de risico’s zo klein mogelijk te houden voor jezelf ,voor je overige maatjes en het bestuur.

 

Veiligheid gaat boven alles.