In de winter van 2016-2017 is het aspect hoogwaterbescherming voor Sint-Oedenrode binnen HKC al eens vermeld in een nieuwsbrief, maar ook op de ledenvergadering van 2017.

In die winter werd het onderwerp actueel door een initiatief van de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode en het waterschap De Dommel. Met de gemeentelijke fusie in 2017 en allerlei andere ambtelijke vertragingen werd er lange tijd niets ondernomen.

Tot afgelopen voorjaar 2018. De provincie Noord-Brabant zit het Waterschap De Dommel aan te sporen om werk te maken van het knelpunt ‘Hoogwater in Sint-Oedenrode’. Dus het waterschap moet inmiddels meer doen aan dat aspect.

Het was lange tijd stil rond dit thema. Afgelopen voorjaar heeft Pepijn Soons namens het bestuur een overleg gehad met het waterschap en de mededeling toen was: Er zijn 3 scenario’s voor het oplossen van hoogwater-problemen in de kom van Sint-Oedenrode en deze worden alle 3 bestudeerd op het effect op de waterstanden en tegen het licht gehouden op het gebied van ‘impact op inwoners, gebieden en bestaande infrastructuur’ en natuurlijk de kosten.

Toen werd ook gezegd door het waterschap: “neem medio november contact met ons op, want dan moeten we die studies hebben afgerond”.

Zo gezegd, zo gedaan. Er is maandag 3 december een gesprek geweest tussen het HKC-bestuur en de projectleiders van het Waterschap de Dommel.

De studies zijn klaar en de voorkeursoplossingsrichting van het Waterschap is duidelijk geworden:

Het Waterschap wil binnen de kom van Sint-Oedenrode het profiel van de Dommel verruimen.

Wat houdt dat in: De Dommel is nu circa 12 meter breed op het gemiddelde waterniveau, en dat moet 20 à 22 meter worden. Het houdt dus concreet in dat de dijk van de Dommel, tussen ons clubgebouw en het water zelf, circa 10 meter opschuift richting ons clubgebouw.

Inmiddels is dit alles voor het Waterschap De Dommel een project geworden en heet: ‘Droge voeten voor Sint-Oedenrode’. Het behelst naast de ingreep bij HKC ook enkele andere maatregelen stroom op- en -afwaarts waar wij minder bemoeienis mee hebben. Voor vragen kun je terecht bij het bestuur.