Elk jaar zet de HKC zich in om de sint binnen te varen in Sint-Oedenrode. Ook dit jaar weer is hulp gevraagd om o.a. een boot te maken. Op de boot van Sint Nicolaas moeten 3 of 4 hulp Pieten zitten om de boot te kunnen besturen. Alleen op die manier kan de Sint veilig het uitstappunt bereiken. De boot van Sint Nicolaas wordt begeleid door een kleiner schip met twee Zwarte Pieten. Voor de beide boten, dus die van de Sint en de begeleidende boot, ben ik nog op zoek naar 3 tot 5 hulp Pieten.

De hulp pieten worden geheel volgens traditie zwart geschminkt en voorzien van een Pietenpak, geheel verzorgd door het intochtcomité van Sint-Oedenrode. De enige eis die er is: Zwarte Piet moet 16 jaar of ouder zijn.

Dit jaar wordt er mogelijkheid geboden om ook de intocht geheel mee te lopen nadat de Sint van de boot is afgestapt. Mag, maar hoeft niet.

Mijn vraag is: Wie wil er meedoen aan de intocht van de Sint in Sint-Oedenrode?

Of wie heeft er zonen/dochters/broers/zussen/vaders/moeders die daar voor zijn te porren?

De intocht is op 15 november a.s. en je bent er vanaf ca. 10.30u tot 14.30u mee bezig. Als je de intocht geheel meeloopt duurt je plezier tot ca. 17.30u.

Dus wie wil? Graag reageren op zo kort mogelijke termijn!