Zoals elk jaar was de barbecue weer een groot feest bij de HKC. En natuurlijk, zeker nu voor de LAATSTE keer, hoort daar een woordje van de voorzitter bij:

Iedereen welkom op de jaarlijkse BBQ en daar hoort vanzelf een speech bij: jullie hebben allen een uitgebreide mail mogen ontvangen en vanuit mij de vraag deze goed te bestuderen. Onze penningmeester heeft afgelopen jaar niet stil gezeten wat u kunt lezen. Een dalend ledental heeft ons doen besluiten om maatregelen te nemen maar met absoluut uitgangspunt de sfeer te behouden danwel te verbeteren. Ieders reactie is welkom. In tegenstelling tot de riem aantrekken wordt verteld over de derde HKC-aanhanger als grap tbv de raft’s . In de mail komt de voorzitter terug op zijn besluit te stoppen met voorzitterschap in de komende ALV en hoopt nog steeds op een opvolger. Da’s de reden om dit toch even te benoemen als vooraankondiging.

Zo meteen iedereen een smakelijk eten, er is genoeg!

dsc_0064