Dilemma?

Hierbij stuur ik je dit  verhaal ter overdenking. Momenteel zijn er acties gaande vanuit het Watersportverbond om de clubs te helpen met ledenwerving. Binnen HKC  is de ledendaling niet echt een probleem alhoewel we wel wat jonge leden bij zouden willen. De club vergrijst namelijk wat niet wil zeggen dat dit rustende leden zijn!
Een probleem binnen het wedstrijdvaren is dat de interesse al een paar jaar aan het afnemen is. Daar zijn veel oorzaken voor: ouders sturen hun kinderen liever naar een teamsport in kader van de opvoeding: omgaan met leeftijdgenoten in voors en tegens. Kanovaren wordt nog vaak gezien als zomersport, als een dure sport en als een soft gebeuren. Maatschappelijk gezien zie je binnen de meeste sporten een dalend ledenaantal en dat heeft ertoe geleid dat het watersportverbond nu acties inzet.

Stel, de acties leiden ertoe dat we 20 jeugdleden bij krijgen per 1 augustus. Dan ligt daar een inspanningsverplichting voor HKC. We moeten hen begeleiden, een training aanbieden om  op gewenst niveau te komen. Dat kost tijd en…….mankracht. Een kader die enthousiast en verantwoord om kan gaan met jeugd in deze. Met name het hebben van kader is van belang om jeugd enthousiast te houden. Er moeten  naast kanovaren andere activiteiten zijn op jaarbasis als bijv een jeugdkamp. Dus alternatieven om de jeugd blijvend te boeien. In de herfst en winter wanneer het koude weer een spelbreker zou kunnen zijn neemt de interesse tot kanovaren af. Kunnen we alternatieven bedenken? Conditietraining, Mountainbiken, Hardlopen?

Mijn mening is dat ledenwerven niet het grootste probleem is. Wel het hebben van enthousiaste kaderleden. Wat is jouw mening in deze?