Op zondag 1 maart en bij aankomst rond enen is een negental personen bijeen op het Jac Tonneijkplein om de botenwagen te laden en te vertrekken naar instapplaats Son om dan met de stroom mee af te varen naar Rooi. Met het extreme weer van de laatste weken is het peil enorm gestegen en dat was juist de reden om deze tocht ad-hoc te plannen. Normaal zit je laag in de Dommel en kijk je tegen groene oevers en struikgewas waar niets mis mee is maar nu kijk je op de erven van de huizen die er langs de Dommel staan. Je kijkt over de natte velden en bent op gelijke voet met paarden en schapen die grazen op de groene weiden. Je ziet dat de knoppen van vele bomen enorm gezwollen zijn en de lente is al een beetje aan gebroken. Met een C-3, een C2 en 4 kajaks heeft men kunnen ervaren hoe bijzonder zo’n tocht is. Onderweg vele vogelgeluiden: specht, roodborst, buizerds, een valk, vele Canadese ganzen, grauwe ganzen, een 6-tal kuifeenden, kraaien, spreeuwen, aalscholvers,  meerkoeten, ’n dodaar, en enkele reigers.

Opvallend ook en da’s aardig nieuw: sporen van Ed&Willem Bever*. Op een aantal plekken van Son tot aan de knoptoren in Rooi is te zien geweest dat de bever bezig geweest is met omleggen van boompjes naast de snoeiwerken van het waterschap. In de loods ligt een tak waaraan je kunt zien met welk gereedschap Ed Willem werkt: met een stel scherpe beitels! Een tocht met hindernissen: we zijn vier keren uit moeten stappen bij de diverse bruggen i.v.m. de krapte eronder. Alle andere bruggen (8 st) waren hoog genoeg. Op een enkele boom na (waar omheen gevaren kon worden) verder geen versperringen en was het een leuke tocht. Met de harde wind op je natte handen was het weer heel aangenaam om een warme douche te hebben in ons honk.

Ps,  ook in de meander ’t laar zijn eerder sporen gezien door Ko de boswachter en van de bever, wie weet wat dit op termijn op gaat leveren want de bever is een dammenbouwer.

Henri.