Momenteel is er een vaarverbod voor de gehele Dommel vanwegen de hoge waterstanden.

De hevige regenbuien van afgelopen week zorgen voor veel wateroverlast in de regio Eindhoven. Plaatselijk zijn er maatregelen nodig om die overlast te beperken. Het vele regenwater zorgt voor een zware belasting van de beken in het gebied van Waterschap De Dommel. De volle capaciteit van het bekenstelsel waarmee al dat water moet worden afgevoerd wordt benut. Maar deze aanpassingen hebben nog niet kunnen voorkomen dat verschillende akkers onder water staan. Voor sommige gewassen, zoals aardappelen, betekent dat meestal een verloren oogst.

Meer informatie kan verkregen worden door hier te klikken.


Update!

Tijdelijk vaarverbod geldt alleen nog voor de Dommel niet meer voor de Reusel.

Klik hier voor meer informatie.